Missbruk och beroende

Man skiljer ofta mellan missbruk och beroende, men i grunden handlar det om samma sak. Såväl riskbruk som regelrätt kemiskt beroende är ett uttryck för samma underliggande tillstånd. Det handlar helt enkelt om att alkohol (alternativt andra droger eller spel) har fått en allt större del i ens liv och att det har lett till ett stort lidande – man har förlorat kontrollen över sitt intag.

Hur ställer man en diagnos?

Det finns olika mätinstrument för att ställa en missbruks- och beroendediagnos. I dessa får man svara på frågor runt en rad olika kriterier som sedan klargör var man befinner sig.

Hur ställer man en diagnos?

DSM-Manualen

En metod  kan vara att använda sig av den så kallade DSM-manualen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) för att få en klarare bild över omfattningen av en individs problem. Det finns elva diagnoskriterier, varav minst två ska vara uppfyllda under ett års tid. Antalet uppfyllda kriterier ger också ett mått på problemets allvar.

Hur ställer man en diagnos?

Kriterier (1 – 6)

1. Upprepat sug efter alkohol eller narkotika.
2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
3. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet.
4. Fortsatt användning trots återkommande problem.
5. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt.
6. Abstinensbesvär när bruket upphör.

Hur ställer man en diagnos?

Kriterier (7 – 11)

7. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs.
8. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget.
9. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol eller narkotika.
10. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas.
11. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador.

Känner du igen dig?

Här följer ett antal citat hämtat ur Stora Boken, utgiven av Anonyma Alkoholister (AA). Boken skrevs redan 1939 men är lika aktuell i dag. Om ditt problemområde är av något annat än alkohol så byt ut ordet ”alkohol” i texten mot din ”drog”.

Känner du igen dig?

”Jag var färdig med alkoholen för alltid.”

”Jag förstod att jag inte kunde ta så mycket som ett glas. Jag var färdig med alkoholen för alltid. Dessförinnan hade jag avgivit och skrivit ner massor av vackra löften, min hustru noterade glatt att den här gången menade jag allvar. Och det gjorde jag också. Kort tid därefter kom jag hem berusad. Jag hade inte ens kämpat emot.”

Känner du igen dig?

”En verklig doktor Jekyll och mister Hyde.”

”Denne person kan vara en av de finaste människorna på jorden enligt närstående. Men gör absurda, otroliga, tragiska saker i missbruket. Hen är en verklig doktor Jekyll och mister Hyde”

Känner du igen dig?

”Ångern, skräcken och hopplösheten morgonen därpå.”

”Ångern, skräcken och hopplösheten morgonen därpå går aldrig att glömma. Modet att kämpa saknades. Min hjärna rusade på högvarv, omöjlig att kontrollera, och jag hade en otäck förnimmelse om en hotande katastrof.”

Känner du igen dig?

”Alkoholism bryter ner allt som gör livet värt att leva.”

”Alkoholism bryter ner allt som gör livet värt att leva. Den påverkar alla som har beröring med den som lider av ett missbruk. Den för med sig missförstånd, obändig bitterhet, ekonomisk otrygghet och fyller vänner och arbetsgivare med förakt. Den påverkar livet negativt för oskyldiga barn, förtvivlande partners, syskon och föräldrar – JA, vem som helst kan göra listan längre än så.”

Känner du igen dig?

”Hen är mycket klok och balanserad beträffande allting i livet utom alkoholen.”

”Hen är ofta mycket klok och balanserad beträffande allting i livet utom alkoholen, men i det avseendet är hen påtagligt oärlig och självisk. Denne person har ofta många talanger, färdigheter och anlag, och har en lovande karriär framför sig. Han/hon använder sina gåvor för att bygga upp ljusa framtidsutsikter för sig själv och sin familj och river sedan ner allt som han/hon byggt upp genom en glömma bort att hen inte hanterar alkohol.”

Känner du igen dig?

”Besatt av tanken att en dag på något sätt och med full kontroll kunna njuta av att dricka.”

”Varje människa som dricker på ett onormalt vis är besatt av tanken att en dag på något sätt och med full kontroll kunna njuta av att dricka. Livskraften hos denna illusion är förvånande.”

Känner du igen dig?

”Vi har velat berusa oss och sedan urskuldat oss.”

”Under vissa omständigheter har vi velat berusa oss och sedan urskuldat oss med att det handlade om nervositet, vrede, oro, depression, svartsjuka eller något liknande.”