Företag

Arbetar du som chef eller HR-ansvarig och är orolig för en anställd som du misstänker kan ha alkohol-, drog- eller spelproblem? En sådan situation kan vara svår att hantera eftersom missbruk är kopplat till mycket förnekelse och många tabun för alla inblandade. Därför kan det vara ett avgörande steg att ta hjälp i processen, både för den anställde och för företaget.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna och berätta om det som har blivit ett problem på arbetsplatsen och vilka mönster du ser hos den anställde. Om det finns tydliga signaler på missbruk så anpassar vi den fortsatta processen tillsammans med er.

Företag

Steg 1

Ni får en kort beskrivning av vad som händer med en person som missbrukar eller har ett beroende och hur en stödinsats kan se ut, både på kort och lång sikt. Ni får också stöd och coachning inför ert samtal med den anställde som ni bör ta snarast möjligt.

Företag

Steg 2

Under ert medarbetarsamtal berättar ni för den anställde vad ni ser. Ni berättar också att ni har kontakt med oss och hur en fortsatt process kan se ut.

Företag

Steg 3

Om medarbetaren går med på att ta hjälp för sitt problem görs en utredning/bedömning.

Företag

Steg 4

Om utredningen visar att den anställde är i behov av behandling tar vi fram ett upplägg för detta.

Företag

Steg 5

Du som chef eller HR-ansvarig får uppföljningsrapporter under en lång period, allt för att ni ska känna er trygga i processen efter den första intensiva behandlingsfasen.