material

28 dagars rehab

Rehabiliteringen hos oss pågår i 28 dagar. Den sker i en sluten grupp med max åtta klienter åt gången. Upplägget är anpassat så att du ska kunna använda din tid så effektivt som möjligt och så att grupptillhörigheten ska kunna bibehållas på bästa tänkbara sätt efter rehabiliteringens slut.

28 dagars rehab

Individanpassad rehab med integritet som ledstjärna

Rehabiliteringen är baserad på Minnesotamodellens tolvstegsprogram tillsammans med flera andra internationellt vedertagna rehabiliteringsmetoder. Den sker både i grupp och individuellt. Vi fokuserar även på medveten närvaro, rätt kosthållning och fysisk träning som är individuellt anpassad. När du checkar in får du genomgå en läkarundersökning samt genomgå psykologiska tester så att rehabiliteringen kan anpassas efter dina behov på bästa möjliga vis..

ute

Metoder

Alla våra rehabiliteringsmetoder är individuellt anpassade. Varje moment leds av specialister – terapeuter, läkare och andra särskilt utbildade inom de olika rehabiliteringsområdena.

Metoder

Minnesotamodellens tolv steg

Tolvstegsbaserad behandling enligt Minnesota- modellen bygger på AA :s tolvstegsprogram. Syftet är att ge klienten kunskap och insikt om beroendets negativa konsekvenser och en introduktion till AA eller liknande gemenskap. Det första steget i programmet innebär ett erkännande om att man har förlorat kontrollen över det man missbrukar (till exempel alkohol, droger eller spel) och på så vis också sitt liv. De resterande stegen handlar om att lära sig att vara öppen och ärlig i alla situationer i livet och kunna leva ett bra liv utan sin drog.

Metoder

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

Kognitiv beteendeterapi, KBT, hjälper individen att genomföra specifika förändringar eller nå särskilda mål. Den ger verktyg till ett nytt sätt att tänka, känna, agera och att hantera sina problem i vardagliga situationer. KBT tar inte fasta på det förflutna utan på den nuvarande situationen – här och nu. Det är dina åsikter och upplevelser kring din situation som är det centrala, men också de risksituationer som finns och de obetänksamma beslut som kan föregå till exempel drickande, tablettmissbruk eller spelande.

Metoder

Mediyoga

Mediyoga går ut på att rikta uppmärksamheten mot det vi vill och sedan behålla den där. Vi är alla medvetet närvarande under kortare och ibland längre stunder. Men vi kan träna oss i att se när uppmärksamheten far iväg och då föra tillbaka uppmärksamheten till nuet. Mediyoga stärker känslan av välbefinnande genom större känslomässig medvetenhet, förståelse, acceptans och förmåga att korrigera och reparera obehagliga sinnestillstånd. Det har visat sig vara en viktig del i att bryta destruktiva beteendemönster, till exempel missbruk.

Metoder

Fysisk Träning

Fysisk aktivitet har visat sig ha bra effekt under rehabiliteringstiden. Alla former av rörelse verkar ångest- och depressionslindrande samt dämpar drogbegäret. En fortsatt fysisk aktivitet efter rehabiliteringen ökar också chansen till drogfrihet. Din fysiska träning planeras och anpassas helt utifrån dina förutsättningar ihop med vår utbildade personal.

Metoder

Näringslära

Hur stort näringsbehov man har är väldigt individuellt, men gemensamt för alla människor är att näringsbehovet ökar när man är stressad eller sjuk. En genomtänkt näringsintag kan återställa kroppens balans och stärka de olika delar i kroppen som alkohol och andra droger förstört. Det ger möjlighet till en mer effektiv rehabilitering och ett fortsatt hälsosamt liv.

inne

Efterbehandling

Under rehabiliteringens slutfas lägger vi fokus på hur du ska agera när du kommer hem för att bibehålla dina nya, friska mönster. Vid hemkomsten skräddarsyr vi den interaktiva efterbehandlingen utifrån dina behov. Du erbjuds samtal med verksamhetens terapeuter, och vi fokuserar också mycket på att du och din grupp behåller kontakten med varandra även efter hemkomsten.

Kalendarium

Intagen på The Drawing Room sker en gång per månad året runt.

herrgard

Vanliga frågor

Här får du svar på vanliga frågor. Ifall ni inte hittar det svar ni söker är ni välkomna att kontakta oss för mer information.

info@thedrawingroom.se
011-540 70

Vanliga frågor

Varför är rehabiliteringstiden just 28 dagar?

Vi vet att många i vår målgrupp inte kan vara borta från sitt arbete längre än en månad. Dessutom visar forskning att en kortare rehabiliteringsperiod har bäst resultat för den som inte tappat allt i livet på grund av sitt missbruk. Däremot är vårt interaktiva efterbehandlingsprogram uppbyggt över en längre tid och startar vid hemkomsten efter de 28 dagarna.

Vanliga frågor

Hur många bor det hos er under en rehabilitering?

Vi tar som mest emot åtta personer åt gången. Det beror på att vi vill att alla som är hos oss ska få samma chans och att rehabiliteringen inte ska störas av nya klienter, utskrivningar eller familjeveckor. Vi tror också att klienterna kommer närmare varandra om alla påbörjar och avslutar sin rehabilitering samtidigt.

Vanliga frågor

Grundar sig rehabiliteringen på någon religiös tro?

Nej. Hos oss spelar det ingen roll vilken religiös tro du har eller om du kanske inte har någon alls. Däremot tar vi upp begreppet ”andlighet” som en del i rehabiliteringen.

Vanliga frågor

Hur fungerar det med avgiftning?

Om du behöver genomgå en avgiftning görs den genom sjukvården innan du påbörjar rehabiliteringen hos oss. Vi hjälper gärna till med de rätta kontakterna inom sjukvården för detta.

Vanliga frågor

Hur gör jag med sjukskrivning?

Du blir sjukskriven av vår läkare under din behandlingstid hos oss.

Vanliga frågor

Hur kan en dag hos er se ut?

Våra dagar följer ett bestämt schema
och kan se ut ungefär såhär:
07:00 Väckning
07:30 Mediyoga
08:15 Frukost

09:00 Grupp
12:00 Lunch
13:30 Grupp
15:30 Fysisk träning och egen tid
16:45 Middag
18-21 Kvällsaktivitet
21:30 Samtal kring dagen som gått

141030_norsholm_002